Advies op vele vlakken.

Financieel

Elke ondernemer heeft zijn beweegredenen en doelstellingen. Cijfers zijn voor ons niet zomaar behaalde resultaten, maar bieden inzicht, overzicht en kennis waarmee u uw plannen voor de toekomst kunt scherpstellen.

Van Kantoor gebruikt uw cijfers om u hierbij te ondersteunen en geeft helder advies.

Personeel

Als ondernemer met personeel krijgt er nogal wat administratieve lasten bij. Er moeten premies en loonbelasting worden ingehouden en afgedragen. De werkgever heeft te maken met verzuimregistratie, arbowet, arbeidsovereenkomsten enzovoorts. De loonadministratie kunnen wij geheel voor u uit handen nemen. Naast deze administratieve dienstverlening kunnen wij u ondersteuning bieden voor uw personeelsbeleid.

Daarbij kunt u denken aan advisering op het gebied van:

  • arbeidsvoorwaarden
  • beloningssystemen
  • ontslagprocedures
  • beoordeling- en functioneringsgesprekken
  • VCA