Bewaarplicht

Voor een aantal zaken geldt een bewaarplicht, hierbij een overzicht van wettelijke en arbeidsrechtelijke stukken die bewaard moeten worden in je administratie.

1. Ondertekend formulier ‘opgaaf gegevens voor de loonheffingen’

2. Kopie identiteitsbewijs (geldig op in dienst datum)

3. Beschikking van de Belastingdienst met de sector indeling

4. Jaarlijkse beschikking met het percentage WGA gedifferentieerd

5. Het getekende contract(verlenging)

6. Bewijsstukken t.a.v. subsidieregelingen (leerwerk overeenkomst, doelgroep verklaring,.. )

Voor de eigen onderneming is het van belang om ook zaken als afspraken over opleidingen, verlofkaarten, en ontslagbrieven in de administratie te bewaren. Evaluatieverslagen altijd laten tekenen en ook aan de werknemer verstrekken zodat ze ook bij een ontslagprocedure gebruikt kunnen worden.